Dự án Khu đô thị mới giúp Trà Vinh phát triển nền kinh tế

Vào ngày 27/09/2019, Công ty Hoàng Quân cho biết, UBND tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định phê duyệt cho

Đọc thêm