Chuyển nhượng 13/4 và những thông tin nổi bật nhất

Ngày 13/4 vừa qua, một loạt các đội bóng lớn đưa ra các thông tin về chuyển nhượng cầu thủ.

Đọc thêm