Trong tuần này sẽ giải quyết vụ cầu thủ Than Quảng Ninh bị nợ lương 8 tháng

Lãnh đạo CLB hứa sẽ chi trả tiền lương cho các cầu thủ Than Quảng Ninh vào ngày 12/4. Tuy

Đọc thêm