Cầu Long Biên một trong những biểu tượng sống mãi trong lòng Hà Nội

Cầu Long Biên được biết đến là nhân chứng lịch sử của người dân Việt Nam. Không chỉ là một

Đọc thêm